TaiLieu
Download tài liệu

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN THEO HD 22

Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với

6 Tháng Mười Một 2013 ... BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN. (Kèm theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013. của Ban Tổ chức Trung ương). Họ và tên: ...

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Theo Hướng dẫn sô 22-HD ... - Zing Me

15 Tháng Mười Một 2013 ... BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Theo Hướng dẫn sô 22-HD/BTCTW ngày 04/11/ 2013 của ... Tự kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm như sau:.

bản kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn số 22 Nhấn vào đây để ...

5 ngày trước ... BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Kèm theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ... Đơn vị công tác : Trường THCS Lý Tự Trọng. Chi bộ. ... Nay xin kiểm điểm trước chi bộ như sau: 1.

bản kiểm điểm cá nhân 2013 theo hướng dẫn 22-hd/btct

4 ngày trước ... Long Hưng, ngày 22 tháng 11 năm 2013. BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Về việc bổ sung nội dung, quy trình kiểm điểm tự phê bình và phê ...

13 Tháng Mười Một 2013 ... Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 04/11/2013 của Ban Tổ ... tập thể và cá nhân hằng năm gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết ... Kiểm điểm theo mẫu bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên ...

Thực hiện kiểm điểm năm 2013 gắn với nội dung ... - Đắk Nông Online

13 Tháng Mười Một 2013 ... Theo đó, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực ... Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả ... đảng viên theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ ... NGHĨA THẮNG THÔNG BÁO Bảng giá quảng cáo năm 2013 trên Báo Đắk ...

Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện ...

15 Tháng Mười Một 2013 ... Sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân cán bộ lãnh ... + Bản kiểm điểm cá nhân theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW;.

Thực hiện kiểm điểm năm 2013 gắn với nội dung ... - Báo Khánh Hoà

7 Tháng Mười Một 2013 ... Theo đó, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực ... Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy ... Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân cần chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, ... đảng viên theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của ...

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2013 - TRƯỜNG THPT A LƯỚI

3 ngày trước ... Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2013. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2013 theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 04/11/2013 của Ban ...

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình - Thanh Niên - Báo Mới

6 Tháng Mười Một 2013 ... Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện ... Ban Tổ chức T.Ư vừa ban hành hướng dẫn số 22-HD/BTCTW thực hiện kiểm điểm năm 2013. ... Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết .... Báo Mới có bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ EPI.