TaiLieu
Download tài liệu

BDHSG TOAN LOP 7 ...

BO DE BDHSG TOAN LOP 7 - ViOLET

21 Tháng Tám 2013 ... Đề số 1. Thời gian làm bài: 120 phút. Câu1: (2 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau: Tìm giá trị biểu thức: M= Câu2: (1 điểm) . Cho S = . Chứng minh ...

bdhsg toan lop 7 - Thư viện Giáo án điện tử

21 Tháng Tám 2013 ... 1: DÃY CÁC SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT I./ MỤC TIÊU: KT: - Nắm được quy luật của dãy số. - Tính toán trên dãy số. KN: - Học sinh hiểu,vận ...

bdhsg toan lop 7 - Thư viện Giáo án điện tử

21 Tháng Tám 2013 ... TrườngTHCS Nguyên đình Chiểu Năm học 2011-2012. Buổi 1: DÃY CÁC SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT. I./ MỤC TIÊU: KT: -Nắm được quy luật ...

bo de bdhsg toan lop 7 - Thư viện Giáo án điện tử - ViOLET

21 Tháng Tám 2013 ... Trường THCS Nguyễn đình Chiểu Năm học 2010-2011. Đề số 1. Thời gianlàmbài:120 phút. Câu1: (2 điểm). 2222. abcdabcdabcdabcd.

bdhsg toan lop 7 - ViOLET

21 Tháng Tám 2013 ... 1: DÃY CÁC SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT I./ MỤC TIÊU: KT: - Nắm được quy luật của dãy số. - Tính toán trên dãy số. KN: - Học sinh hiểu,vận ...

Một vài chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 - Tài liệu ...

Trong chương trình Toán lớp 6, các em đã được học về các bài toán liên quan tới phép chia hết của .... Các em lớp 6, lớp 7 cũng có thể chịu khó đọc lời giải.

Download Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 - Có đáp án - Down.vn

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2. ... SINH GIỎI TOÁN 2. Bài 1: Tính nhanh. a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1. b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0.

Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 - Ebook

Từ khoá: học sinh giỏi môn toán lớp 7 đề thi toán học ... 12205 Tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 - Trần Văn Thương - Nguyễn Tất Thu.

Xem chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 - Vietmaths.Com

3 Tháng Mười Một 2011 ... Các bạn xem các chuyên đề nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 7. Các thầy cô dạy toán thcs nên xem tài liệu này. Bài viết do bạn ...

Phân công công tác 2013 - 2014

6, 2, Cao Thị Giang, 23/3/1979, CĐ Toán Lý ĐH Toán, HP phụ trách chuyên ... 11 , 7, Mai Thị Lý, 11/6/1973, ĐH Anh, Anh 6,7,8,9(17); BDHSG Anh 9; PĐHSYK Anh6,7,8,9;, 17, HTNV ... 25, Tổng số lớp 6: Lớp 6(1); Lớp 7(2); Lớp 8(2); Lớp 9(1 ).