TaiLieu
Download tài liệu

ban tu kiem diem dang vien cuoi nam 2013

kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013 - Thư viện Giáo án điện tử

14 Tháng Mười Một 2013 ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hòa Nam ngày 13 tháng 11 năm 2013. BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng đảng viên và cán bộ năm 2013

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2013 MÂU MỚI Nhấn ... - ViOLET

1 Tháng Mười Hai 2013 ... Phú Xuân, ngày 22 tháng 11 năm 2013. BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN ( Kèm theo hướng dẫn số 22 –HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm ...

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH Theo Nghị quyết Trung ương 4 ...

1- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị ... công vô tư” là phẩm chất đạo đức căn bản cần có của người cán bộ, đảng viên . ... lành mạnh không xa hoa, lãng phí; không mê tín dị đoan, tổ chức việc cưới, ... Việc Chỉ đạo CBGV nắm bắt tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, ...

Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn ...

27 Tháng Mười Một 2013 ... Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với .... Các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ sở kiểm điểm trước ban chấp hành đảng ... Việc kiểm điểm cuối năm 2013 hoàn thành trong tháng 02 năm 2014.

Bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013 - Timkiemvanban.com

Download miễn phí file: Bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013 (.doc .pdf . xls . ppt) Tìm kiếm và download miễn phí các file văn bản tài liệu trên internet ...

i?m ??ng vi?n cu? - SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH LONG

18 Tháng Mười Một 2013 ... Mẫu kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013. Thông báo về việc tuyển dụng công chức 2013. Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công ...

Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên, phiếu 76, bảng kiểm điểm cuối năm

3 Tháng Mười Hai 2013 ... Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên, phiếu 76, bảng kiểm điểm cuối năm ... phiếu được sử dụng vào các đợt đánh giá phân loại Đảng viên cuối năm. ... Mẫu tờ khai xét tặng Huy hiệu Đảng Ngày 15 tháng 5 năm 2013 ... Mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng Ngày 15 tháng 5 năm 2013 ...

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2013 - Cong Thong Tin Dien Tu ...

Tập tin văn bản: Mau ban kiem diem đang vien.2013.doc Dung lượng: 50.5 Kb ... kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân đảng viên năm 2013 ...

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN THEO HD 22 - TaiLieu

bản kiểm điểm Đảng viên theo hướng dẫn số 22 - Thư viện Đề thi . ... sóc trăng mau bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013 Bản kiểm điểm đảng viên theo ...

BẢN KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM 2013 (Mau) - THCS

28 Tháng Mười Một 2013 ... BẢN KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM 2013 (Mau) - Viewfile - Download ... Các đồng chí đảng viên lấy xuống làm bản kiểm điểm cuối năm 2013 nộp cho đ/c Dương ngày 2/12/2013. Thông tin chi tiết. Tên file: BẢN ... Từ site THCS:.